Saldaña, Jorge, University of Houston, Estados Unidos