Alemán, Eduardo, University of Houston, Estados Unidos